Home > Kalakosa > Varanasi Regional Centre > Lectures

Varanasi Regional Centre


Introduction about Varanasi Regional Centre

Theme of Kalātattvakośa


Interpretation Centres


Kashi Vyakhyanmala

 

MEMORIAL LECTURES
 

Manishi Smriti Vyakshyanmala in the memory of Padmavibhushan Pandit Gopinath Kaviraj

07 September 2017 - Bharatiya Tantra Shastra Ko Mahamahopadhyaya Pandit Kaviraj Ji Ki Den by Prof. Shitala Prasad Upadhyaya, Head, Departmant of Sankhyayoga Tantragama & Director, Kaushal Vikash Kendra, Sampurnananda Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi

Chair Person: Prof. Pradyot Kumar Mukhopadhyaya, Former Head, Department of Sanskrit, Yadavpur University, Kolkata

Guest of Honour: Prof. Kamalesh Datta Tripathi, Centennial Chair Professor, Bharat Adhyayan Kendra, Banaras Hindu University, Varanasi.

Venue: Seminar Hall, Bharat Adhyayan Kendra, Banaras Hindu University, Varanasi.
Time: 11:00AM

Manishi Smriti Vyakshyanmala in the memory of Padmabhushan Thakur Jaidev Singh

19th September 2017 - Kashmir Shaivon Ka Atmanvikshan : Bharatiya Prasthan Parampara Mein Apne Sthan Ki Khoj by Prof. Navjivan Rastogi, Eminent Scholar of Kashmir Shaivagama

Chair Person: Prof. Bhagirath Prasad Tripathi “Vagish Shastri”, Former Director, Anusandhan Kendra, Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasii.

Guest of Honor : Prof. Gaya Charan Tripatbhi, Chair Person, Academic Committee, IGNCA, Regional Centre, Varanasi

Chief Guest : Padmabhushan Pandit Chhannulal Mishra Renowned Vocal Singer of Classical Music

Venue: The Annie Besant Hall, Theosophical Society, Kamachha, Varanasi - 221010.
Time: 6:00 PM

Data Base of Kalātattvakośa Terms (Reference cards)

EVENTS

 

 

 

KALAKOSA DIVISION


HomeSearchContact usIndex

Home | Search  |  Contact UsIndex ]